slider_table
prezident
 • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
 • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
 • a3fdd_01.jpg
 • 0049a_02.jpg
 • ac924_03.jpg
 • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
 • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
 • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
 • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Starosta obce

Starosta je najvyšším orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce na štyri roky v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejnou funkciou.

starosta obce: Jozef Sklenčár

Funkcia starostu:

 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
 • rozhoduje vo veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce