slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
28.3.2024
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Detail zmluvy 5190065147
Číslo zmluvy 5190065147
Dátum zverejnenia 28.3.2024
Dátum uzavretia 28.3.2024
Názov Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Suma 45,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO 31595545
Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
26.3.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 2024/03/26
Číslo zmluvy 2024/03/26
Dátum zverejnenia 26.3.2024
Dátum uzavretia 26.3.2024
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.
IČO 35979798
Adresa Bajkalská 25, 821 01 Bretislava
26.3.2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - PÚPN 2
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 24/35/054/49
Číslo zmluvy 24/35/054/49
Dátum zverejnenia 26.3.2024
Dátum uzavretia 20.3.2024
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - PÚPN 2
Suma 508,68 €
Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
IČO 30794536
Adresa Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
14.3.2024
Protokol č. 17/2024/MPO o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
Slovenská republika - Okresný úrad Prešov
Detail zmluvy 17/2024/MPO
Číslo zmluvy 17/2024/MPO
Dátum zverejnenia 14.3.2024
Dátum uzavretia 12.3.2024
Názov Protokol č. 17/2024/MPO o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
Suma 0 €
Dodávateľ Slovenská republika - Okresný úrad Prešov
Adresa Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
13.3.2024
Poistná zmluva - PZP príves nákladný - Allianz
Allianz - Slovenská poistovna, a.s.
Detail zmluvy 8880224830
Číslo zmluvy 8880224830
Dátum zverejnenia 13.3.2024
Dátum uzavretia 13.3.2024
Názov Poistná zmluva - PZP príves nákladný - Allianz
Suma 26,16 €
Dodávateľ Allianz - Slovenská poistovna, a.s.
IČO 00151700
Adresa Pribinova 19, 811 09 Bratislava
8.3.2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Číslo zmluvy Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dátum zverejnenia 8.3.2024
Dátum uzavretia 8.3.2024
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Suma 77,00 EUR/MWh €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
IČO 44483767
Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
23.2.2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Mesto Humenné
Detail zmluvy 2024_01
Číslo zmluvy 2024_01
Dátum zverejnenia 23.2.2024
Dátum uzavretia 22.2.2024
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Suma 198,00 €
Dodávateľ Mesto Humenné
IČO 00323021
Adresa Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
16.2.2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov
Stredná odborná škola technická
Detail zmluvy 170224
Číslo zmluvy 170224
Dátum zverejnenia 16.2.2024
Dátum uzavretia 15.2.2024
Názov Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov
Suma 130,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická
IČO 37942484
Adresa Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné
15.2.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2024/043
Číslo zmluvy 2024/043
Dátum zverejnenia 15.2.2024
Dátum uzavretia 14.2.2024
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Suma 130000,- €
Dodávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO 00151742
Adresa Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
29.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
LAURA, združenie mladých (Skromné centrum voľného času)
Detail zmluvy 2024_01_26
Číslo zmluvy 2024_01_26
Dátum zverejnenia 29.1.2024
Dátum uzavretia 26.1.2024
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodávateľ LAURA, združenie mladých (Skromné centrum voľného času)
IČO 37787861
Adresa Lipová 23, 066 01 Humenné
20.12.2023
Kúpna zmluva č. 2023_05_07
Podieloví spoluvlastníci pozemkov
Detail zmluvy 2023_05_07
Číslo zmluvy 2023_05_07
Dátum zverejnenia 20.12.2023
Dátum uzavretia 19.12.2023
Názov Kúpna zmluva č. 2023_05_07
Suma 1,00 €
Dodávateľ Podieloví spoluvlastníci pozemkov
20.12.2023
Kúpna zmluva č. 2023_05_06
Podieloví spoluvlastníci pozemkov
Detail zmluvy 2023_05_06
Číslo zmluvy 2023_05_06
Dátum zverejnenia 20.12.2023
Dátum uzavretia 19.12.2023
Názov Kúpna zmluva č. 2023_05_06
Suma 1,00 €
Dodávateľ Podieloví spoluvlastníci pozemkov
4.12.2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy 27_11_2023
Číslo zmluvy 27_11_2023
Dátum zverejnenia 4.12.2023
Dátum uzavretia 4.12.2023
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodávateľ FÚRA s.r.o
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 044 42 Rozhanovce
1.12.2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/010/100
Číslo zmluvy 23/35/010/100
Dátum zverejnenia 1.12.2023
Dátum uzavretia 1.12.2023
Názov Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
IČO 30794536
Adresa Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
24.10.2023
Kúpna zmluva č. 01_10_2023
Občania obce Ľubiša
Detail zmluvy 01_10_2023
Číslo zmluvy 01_10_2023
Dátum zverejnenia 24.10.2023
Dátum uzavretia 24.10.2023
Názov Kúpna zmluva č. 01_10_2023
Suma 1,00 €
Dodávateľ Občania obce Ľubiša
29.9.2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190063161
Číslo zmluvy 5190063161
Dátum zverejnenia 29.9.2023
Dátum uzavretia 29.9.2023
Názov Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Suma 30,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO 31595545
Adresa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
27.9.2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - PÚPN
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/054/804
Číslo zmluvy 23/35/054/804
Dátum zverejnenia 27.9.2023
Dátum uzavretia 25.9.2023
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - PÚPN
Suma 307,98 €
Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
IČO 30794536
Adresa Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
21.9.2023
Zmluva o dielo
Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
Detail zmluvy 28082023
Číslo zmluvy 28082023
Dátum zverejnenia 21.9.2023
Dátum uzavretia 21.9.2023
Názov Zmluva o dielo
Suma 5900,00 EUR €
Dodávateľ Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
IČO 33269017
Adresa Nová Kelča 103, 094 04
21.9.2023
Mandárna zmluva
URBIRON s.r.o.
Detail zmluvy 21092023
Číslo zmluvy 21092023
Dátum zverejnenia 21.9.2023
Dátum uzavretia 21.9.2023
Názov Mandárna zmluva
Suma 4980,00 EUR €
Dodávateľ URBIRON s.r.o.
IČO 55678432
Adresa Budovateľská 5304/34, 066 01 Humenné
11.8.2023
Zmluva o dielo
Dominik Siničák - DOMINGÉZ
Detail zmluvy 08/2023
Číslo zmluvy 08/2023
Dátum zverejnenia 11.8.2023
Dátum uzavretia 11.8.2023
Názov Zmluva o dielo
Suma 39574,00 EUR €
Dodávateľ Dominik Siničák - DOMINGÉZ
IČO 50316656
Adresa Partizánska 2538/29, 069 01 Snina