slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Projekty
Detské ihrisko - škôlka

uvodne-logo---ihrisko-uvsr.jpg      ihrisko---skolka.jpg
 


Dňa 02.03.2018 bola odoslaná Úradu vlády Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie dotácie v programe:

Podpora rozvoja športu na rok 2018 pre projekt s názvom: "Detské ihrisko v obci Ľubiša"

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí predškolského veku vytvorením kvalitného, moderného a bezpečného priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy. 

 

Čiastkové ciele projektu: 

vytvoriť podmienky pre pohybovo-relaxačný pobyt detí materskej školy v obci
výberom vhodných komponentov ihriska formovať predstavivosť detí a bohaté podnety, ktoré spustia zážitkové procesy 
vytvoriť miesto pre oddych ich rodičov a priestor pre spoločenský kontakt mladých rodín
 

Priebeh realizácie projektu:

Okolie materskej školy ponúkalo veľký nevyužitý priestor  pre voľnočasové aktivity deti v obci. Práve jeho využitie vyriešilo zásadný problém chýbajúceho miesta pre bezpečnú pohybovo-športovú činnosti predovšetkým pre deti vo veku do 14 rokov. 
Obec v spolupráci s rodičmi a obyvateľmi obce upravila a pripravila svojpomocne terén na výstavbu detského ihriska a zabezpečila vďaka poskytnutej dotácií ÚV SR certifikovaného dodávateľa detských ihrísk, ktorý zabezpečil dodanie a montáž detského ihriska. 

 

Udržateľnosť projektu: 

Vďaka realizácií projektu sa vytvorilo moderné a bezpečné detské ihrisko v obci Ľubiša, čím sa zároveň vytvoril vhodný priestor na pohybové aktivity hlavne detí v predškolskom veku a zároveň miesto pre stretnutia a oddych nielen pre deti, ale aj ich rodičov a starých rodičov.  
Areál je vo vlastníctve samosprávy obce, ktorá zodpovedá za udržiavanie a technický stav detského ihriska a za dodržiavanie prevádzkového poriadku.
Keďže areál je dostatočne veľký, v budúcnosti sa bude môcť rozširovať súčasná zostava o nové prvky detského ihriska.
 

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Ľubiša

Sídlo:  067 11 Ľubiša 129

Miesto realizácie projektu: Obec Ľubiša           

 

Výška schválenej dotácie: 9 500,00 EUR

Celková (zmluvná) cena projektu: 15 905,50 EUR