slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Projekty
Rozšírenie parku Ing. Michala Kováča, CSc.

           

Dňa 23.11.2018 bola podaná žiadosť o poskytnutie grantového financovania vrámci Grantového projektu PSS, a.s.:

Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska.

Ide o projekt: "Rozšírenie Parku Ing. Michala Kováča, CSc., exprezidenta SR a najvýznamnejšieho rodáka obce Ľubiša"

V roku 2017 sa revitalizovalo verejné priestranstvo v centre obce a vytvoril sa tak park nesúci meno nášho najslávnejšieho rodáka: Park Ing. Michala Kováča, CSc. exprezidenta SR. Zámerom tejto žiadosti je rozšíriť daný park o nevyužité priestranstvo, ktoré sa nachádza v jeho tesnej blízkosti tým, že sa vysadí nová zeleň a umiestnia sa parkové lavičky, odpadkové koše a prístupový chodník.

Revitalizáciou tohto pozemku dôjde nielen k rozšíreniu spomínaného parku, ale svojím charakterom bude spĺňať oddychovú zónu prístupnú celej verejnosti s bezbariérovým napojením na okolité priestranstvá.