slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Projekty
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, p.č.850 - PUTKY

V októbri 2019 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrámci operačného programu:

Program rozvoja vidieka 2014-2020.

Ide o projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša".

Cieľom projektu je zlepšiť dopravné prepojenie miestnej komunikácie v obci Ľubiša na cestu II.triedy 559 spájajúcu obec s okresným mestom Humenné. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb obyvateľov obce Ľubiša a zabezpečí sa bezpečný a plynulý prechod obyvateľov a prejazd vozidiel na cestu II. triedy.K realizácii tohto projektu došlo v októbri 2021.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na časť nákladov bola obcou podaná ešte koncom roka 2019. Zvyšnú časť rozpočtovaných nákladov bude obec hradiť z vlastných zdrojov. V septembri roku 2021 nám došlo čakané schválenie celej výšky žiadaného nenávratného finančného príspevku. A mohlo sa začať s prácami. Najprv, na základe povolenia z odboru životného prostredia, sme odstránili stromy, ktoré by znemožňovali stavebné práce. Firma EUROVIA začala s prácami podľa projektu 20.10.2021. Okrem tejto rekonštrukcie si obec objednala aj opravu ďalších miestnych komunikácií a to v časti Sídlisko, pri kostole a pri vstupe k obecnému úradu. Výsledok stojí za to – Čo poviete? Oplatilo sa čakať.