slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
12.4.2017
Zmluvy o posk. fin.príspevku - Nad.fond SPP
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 12.4.2017
Dátum uzavretia 12.4.2017
Názov Zmluvy o posk. fin.príspevku - Nad.fond SPP
10.2.2017
Zmluva - Espik
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 10.2.2017
Dátum uzavretia 10.2.2017
Názov Zmluva - Espik
29.12.2016
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AGRO BARON
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 29.12.2016
Dátum uzavretia 29.12.2016
Názov Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AGRO BARON
9.12.2016
Zmluva o posk.ver.služieb - Slovak Telekom
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 9.12.2016
Dátum uzavretia 9.12.2016
Názov Zmluva o posk.ver.služieb - Slovak Telekom
9.12.2016
Zmluvy o posk.ver.služieb - Slovak Telekom1
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 9.12.2016
Dátum uzavretia 9.12.2016
Názov Zmluvy o posk.ver.služieb - Slovak Telekom1
19.10.2016
Zmluva o grantovom účte - PrimaBanka
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 19.10.2016
Dátum uzavretia 19.10.2016
Názov Zmluva o grantovom účte - PrimaBanka
14.10.2016
Dodatok k Zmluve o prip. - DataCentrum
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 14.10.2016
Dátum uzavretia 14.10.2016
Názov Dodatok k Zmluve o prip. - DataCentrum
30.8.2016
Kúpna zmluva - OVO centrum 2016
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.8.2016
Dátum uzavretia 30.8.2016
Názov Kúpna zmluva - OVO centrum 2016
10.8.2016
Dohoda o AČ - UPSVR
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 10.8.2016
Dátum uzavretia 10.8.2016
Názov Dohoda o AČ - UPSVR
31.7.2016
Dodatok a Ukončenie NZ - Stacionár.
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 31.7.2016
Dátum uzavretia 31.7.2016
Názov Dodatok a Ukončenie NZ - Stacionár.
21.7.2016
Zmluva o posk.dotácie - PSK
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 21.7.2016
Dátum uzavretia 21.7.2016
Názov Zmluva o posk.dotácie - PSK
13.7.2016
Zmluva o elektronickej kom. -Dôvera
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 13.7.2016
Dátum uzavretia 13.7.2016
Názov Zmluva o elektronickej kom. -Dôvera
30.6.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Klamár Ján
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 30.6.2016
Dátum uzavretia 30.6.2016
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov - Klamár Ján
17.6.2016
Zmluva o posk.dotácie - CVČ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 17.6.2016
Dátum uzavretia 17.6.2016
Názov Zmluva o posk.dotácie - CVČ
2.6.2016
Darovacia zmluva - SR-Centrum ved.tech.inf.
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 2.6.2016
Dátum uzavretia 2.6.2016
Názov Darovacia zmluva - SR-Centrum ved.tech.inf.
1.6.2016
Zmluva o zabe. systému združ. nakladania s odpadmi - NATURPACK
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.6.2016
Dátum uzavretia 1.6.2016
Názov Zmluva o zabe. systému združ. nakladania s odpadmi - NATURPACK
6.5.2016
Zmluva o dielo - RRA Humenné
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 6.5.2016
Dátum uzavretia 6.5.2016
Názov Zmluva o dielo - RRA Humenné
2.5.2016
Zmluva o dielo - Groško MGP
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 2.5.2016
Dátum uzavretia 2.5.2016
Názov Zmluva o dielo - Groško MGP
1.4.2016
Zmluvy o pripojení - VSD
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.4.2016
Dátum uzavretia 1.4.2016
Názov Zmluvy o pripojení - VSD
1.4.2016
Zmluva o pripojení - VSD 2.
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.4.2016
Dátum uzavretia 1.4.2016
Názov Zmluva o pripojení - VSD 2.