slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
3.9.2020
Zverejnené oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 03.09.2020 ohľadom zvýšeného odberu vody, ohľadom udržiavania si svojich pozemkov, ohľadom stavby premostenia kanálov a ohľadom držania psov.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.9.2020
Dátum zvesenia 3.10.2020
Názov Zverejnené oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 03.09.2020 ohľadom zvýšeného odberu vody, ohľadom udržiavania si svojich pozemkov, ohľadom stavby premostenia kanálov a ohľadom držania psov.
24.9.2020
Zverejnenie regionálnej tlačovej správy k SODB (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) za Prešovský kraj:
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.9.2020
Dátum zvesenia 24.9.2020
Názov Zverejnenie regionálnej tlačovej správy k SODB (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) za Prešovský kraj:
11.9.2020
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2020
Dátum zvesenia 11.9.2020
Názov Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa