slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
7.9.2021
Oznámenie o začatí prác - M.tel - Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a.s. na optickú sieť *Orange Slovensko a.s. optická trasa Humenné - Medzilaborce.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2021
Dátum zvesenia 28.9.2021
Názov Oznámenie o začatí prác - M.tel - Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a.s. na optickú sieť *Orange Slovensko a.s. optická trasa Humenné - Medzilaborce.
25.6.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.6.2021
Dátum zvesenia 1.7.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2021
14.6.2021
Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2021
Dátum zvesenia 1.7.2021
Názov Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
24.5.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2021
Dátum zvesenia 30.6.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021
13.4.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2021
Dátum zvesenia 19.4.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2021
15.3.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 68/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2021
Dátum zvesenia 31.3.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 68/2021
12.3.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 64/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2021
Dátum zvesenia 31.3.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 64/2021
1.2.2021
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Sat-Lan ISP
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2021
Dátum zvesenia 1.3.2021
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby - Sat-Lan ISP
3.2.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 26/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2021
Dátum zvesenia 28.2.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 26/2021
18.1.2021
Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 1/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2021
Dátum zvesenia 25.1.2021
Názov Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 1/2021
15.12.2020
Harmonogram zvozu komunálneho odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2020
Dátum zvesenia 31.12.2020
Názov Harmonogram zvozu komunálneho odpadu
8.12.2020
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2020
Dátum zvesenia 30.12.2020
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín
8.12.2020
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2020
Dátum zvesenia 15.12.2020
Názov Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
12.11.2020
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.11.2020
Dátum zvesenia 12.11.2020
Názov Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
29.10.2020
Zverejnenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2020
Dátum zvesenia 29.10.2020
Názov Zverejnenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce"
21.10.2020
Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj:
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2020
Dátum zvesenia 21.10.2020
Názov Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj:
13.10.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných v celej SR vzhľadom na nepriaznivý vývoj Afrického moru ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2020
Dátum zvesenia 13.10.2020
Názov Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných v celej SR vzhľadom na nepriaznivý vývoj Afrického moru ošípaných
11.10.2020
Plán kontrolnej činnosti na
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2020
Dátum zvesenia 11.10.2020
Názov Plán kontrolnej činnosti na
11.10.2020
Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2020
Dátum zvesenia 11.10.2020
Názov Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
11.10.2020
Oznam - Chráňme svoje majetky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2020
Dátum zvesenia 11.10.2020
Názov Oznam - Chráňme svoje majetky