slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
8.12.2020
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2020
Dátum zvesenia 15.12.2020
Názov Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
12.11.2020
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.11.2020
Dátum zvesenia 12.11.2020
Názov Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
29.10.2020
Zverejnenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2020
Dátum zvesenia 29.10.2020
Názov Zverejnenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce"
21.10.2020
Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj:
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.10.2020
Dátum zvesenia 21.10.2020
Názov Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj:
13.10.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných v celej SR vzhľadom na nepriaznivý vývoj Afrického moru ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2020
Dátum zvesenia 13.10.2020
Názov Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných v celej SR vzhľadom na nepriaznivý vývoj Afrického moru ošípaných
11.10.2020
Plán kontrolnej činnosti na
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2020
Dátum zvesenia 11.10.2020
Názov Plán kontrolnej činnosti na
11.10.2020
Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2020
Dátum zvesenia 11.10.2020
Názov Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín
11.10.2020
Oznam - Chráňme svoje majetky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2020
Dátum zvesenia 11.10.2020
Názov Oznam - Chráňme svoje majetky
5.10.2020
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2020
Dátum zvesenia 5.10.2020
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
3.9.2020
Zverejnené oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 03.09.2020 ohľadom zvýšeného odberu vody, ohľadom udržiavania si svojich pozemkov, ohľadom stavby premostenia kanálov a ohľadom držania psov.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.9.2020
Dátum zvesenia 3.10.2020
Názov Zverejnené oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 03.09.2020 ohľadom zvýšeného odberu vody, ohľadom udržiavania si svojich pozemkov, ohľadom stavby premostenia kanálov a ohľadom držania psov.
24.9.2020
Zverejnenie regionálnej tlačovej správy k SODB (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) za Prešovský kraj:
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.9.2020
Dátum zvesenia 24.9.2020
Názov Zverejnenie regionálnej tlačovej správy k SODB (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) za Prešovský kraj:
11.9.2020
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2020
Dátum zvesenia 11.9.2020
Názov Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa