slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
16.11.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2021
Dátum zvesenia 3.12.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022
9.11.2021
Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 5/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2021
Dátum zvesenia 10.11.2021
Názov Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 5/2021
20.10.2021
Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2021
Dátum zvesenia 10.11.2021
Názov Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubiša
29.10.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 212/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2021
Dátum zvesenia 9.11.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 212/2021
13.10.2021
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2021
Dátum zvesenia 2.11.2021
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania
Popis Okresný úrad Prešov oznamuje začatie konania o zmene stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť" pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022
14.10.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 202/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2021
Dátum zvesenia 29.10.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 202/2021
14.10.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 201/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2021
Dátum zvesenia 29.10.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 201/2021
5.10.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2021
Dátum zvesenia 8.10.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2021
7.9.2021
Oznámenie o začatí prác - M.tel - Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a.s. na optickú sieť *Orange Slovensko a.s. optická trasa Humenné - Medzilaborce.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2021
Dátum zvesenia 28.9.2021
Názov Oznámenie o začatí prác - M.tel - Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a.s. na optickú sieť *Orange Slovensko a.s. optická trasa Humenné - Medzilaborce.
25.6.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.6.2021
Dátum zvesenia 1.7.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2021
14.6.2021
Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2021
Dátum zvesenia 1.7.2021
Názov Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
24.5.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2021
Dátum zvesenia 30.6.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2021
13.4.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2021
Dátum zvesenia 19.4.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2021
15.3.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 68/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2021
Dátum zvesenia 31.3.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 68/2021
12.3.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 64/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.3.2021
Dátum zvesenia 31.3.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 64/2021
1.2.2021
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Sat-Lan ISP
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2021
Dátum zvesenia 1.3.2021
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby - Sat-Lan ISP
3.2.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 26/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2021
Dátum zvesenia 28.2.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 26/2021
18.1.2021
Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 1/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2021
Dátum zvesenia 25.1.2021
Názov Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 1/2021
15.12.2020
Harmonogram zvozu komunálneho odpadu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2020
Dátum zvesenia 31.12.2020
Názov Harmonogram zvozu komunálneho odpadu
8.12.2020
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2020
Dátum zvesenia 30.12.2020
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín