slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.6.2022
Návrh Záverečný účet obce za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh Záverečný účet obce za rok 2021
13.6.2022
Návrh VZN 5_2022 - o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh VZN 5_2022 - o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
13.6.2022
Návrh VZN 4_2022 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh VZN 4_2022 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
13.6.2022
Návrh VZN 3_2022 - o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh VZN 3_2022 - o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Ľubiša
3.6.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2022.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2022.
21.3.2022
Návrh VZN č. 2/2022 - o ochrannom pásme pohrebiska v obci
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2022
Dátum zvesenia 5.4.2022
Názov Návrh VZN č. 2/2022 - o ochrannom pásme pohrebiska v obci
7.3.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.3.2022
Dátum zvesenia 11.3.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2022
15.2.2022
Návrh VZN č. 1/2022 - o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2022
Dátum zvesenia 4.3.2022
Názov Návrh VZN č. 1/2022 - o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce
1.2.2022
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 32/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2022
Dátum zvesenia 8.2.2022
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 32/2022
10.12.2021
Výzva na vykonaie výrubu/okliesnenia stromov...v ochrannom pásme VN/VVN - VSD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.12.2021
Dátum zvesenia 11.1.2022
Názov Výzva na vykonaie výrubu/okliesnenia stromov...v ochrannom pásme VN/VVN - VSD
6.12.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 6/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2021
Dátum zvesenia 10.12.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 6/2021
16.11.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2021
Dátum zvesenia 3.12.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022
9.11.2021
Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 5/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2021
Dátum zvesenia 10.11.2021
Názov Pozvánka na MIMORIADNE zasadanie Obecného zastupiteľstva 5/2021
20.10.2021
Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2021
Dátum zvesenia 10.11.2021
Názov Návrh VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubiša
29.10.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 212/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2021
Dátum zvesenia 9.11.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 212/2021
13.10.2021
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.10.2021
Dátum zvesenia 2.11.2021
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania
Popis Okresný úrad Prešov oznamuje začatie konania o zmene stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť" pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022
14.10.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 202/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2021
Dátum zvesenia 29.10.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 202/2021
14.10.2021
Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 201/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2021
Dátum zvesenia 29.10.2021
Názov Oznámenie o začatí konania - Súhlas na výrub drevín 201/2021
5.10.2021
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.10.2021
Dátum zvesenia 8.10.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2021
7.9.2021
Oznámenie o začatí prác - M.tel - Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a.s. na optickú sieť *Orange Slovensko a.s. optická trasa Humenné - Medzilaborce.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2021
Dátum zvesenia 28.9.2021
Názov Oznámenie o začatí prác - M.tel - Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a.s. na optickú sieť *Orange Slovensko a.s. optická trasa Humenné - Medzilaborce.