slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.9.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 1.10.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2022
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
9.8.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.8.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2022
25.7.2022
Návrh VZN 7_2022 - o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Návrh VZN 7_2022 - o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané
25.7.2022
Návrh VZN 6_2022 - o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Návrh VZN 6_2022 - o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
20.7.2022
Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 2/2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 2/2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
22.7.2022
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov - oznámenie
Popis Strategický dokument „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov“ je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-brestov

Informácie o možnosti nahlidnutia do uvedeného dokumentu v prílohe.
27.6.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2022
Dátum zvesenia 1.7.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2022
15.6.2022
Návrh Záverečný účet obce za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh Záverečný účet obce za rok 2021
13.6.2022
Návrh VZN 5_2022 - o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh VZN 5_2022 - o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda
13.6.2022
Návrh VZN 4_2022 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh VZN 4_2022 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
13.6.2022
Návrh VZN 3_2022 - o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh VZN 3_2022 - o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Ľubiša
3.6.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2022.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.6.2022
Dátum zvesenia 30.6.2022
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2022.
21.3.2022
Návrh VZN č. 2/2022 - o ochrannom pásme pohrebiska v obci
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2022
Dátum zvesenia 5.4.2022
Názov Návrh VZN č. 2/2022 - o ochrannom pásme pohrebiska v obci
7.3.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.3.2022
Dátum zvesenia 11.3.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1/2022