slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
25.11.2022
Návrh Dodatku č.2 k VZN 2_2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktrorých zriaďovateľom je obec Ľubiša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 15.12.2022
Názov Návrh Dodatku č.2 k VZN 2_2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktrorých zriaďovateľom je obec Ľubiša
3.11.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení stavebníkovi časovo obmedzene predčasne užívať stavbu - Prepojovací plynovod
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.11.2022
Dátum zvesenia 18.11.2022
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení stavebníkovi časovo obmedzene predčasne užívať stavbu - Prepojovací plynovod
11.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Dátum zvesenia 17.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
27.10.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.10.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
25.10.2022
Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - 250_2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2022
Dátum zvesenia 9.11.2022
Názov Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - 250_2022
23.9.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.9.2022
Dátum zvesenia 10.10.2022
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
19.9.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2022
Dátum zvesenia 4.10.2022
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
27.9.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 1.10.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4/2022
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
9.8.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.8.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3/2022
25.7.2022
Návrh VZN 7_2022 - o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Návrh VZN 7_2022 - o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané
25.7.2022
Návrh VZN 6_2022 - o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Návrh VZN 6_2022 - o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
20.7.2022
Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 2/2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2022
Dátum zvesenia 12.8.2022
Názov Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 2/2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
20.7.2022
Zverejnenie zámerov predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
22.7.2022
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov - oznámenie
Popis Strategický dokument „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Brestov“ je uverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-brestov

Informácie o možnosti nahlidnutia do uvedeného dokumentu v prílohe.
27.6.2022
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2022
Dátum zvesenia 1.7.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2/2022